Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijsens, F. van, Onze Oranje-vorsten. Groningen, J. B. Wolters. 1898. av. illustr. 8°. toile f 1.60

Roever, N. de, en Q. J. Dozy, Het leven van onze voorouders. Amst. van Holkema & Warendorf. 3 vol. av. de nombr. illustrations. 40. toile. ... ƒ 30.75

Slothouwer, G. M., Vorstin en Volk. Herinnering aan schoone Septemberdagen. Rotterdam, Wenk & Birkhoff. 1898. av. 1. grav. gr. in-8°. ... ƒ 0.60

Sterck, J. F. M., Uit de geschiedenis der Heilige Stede te Amsterdam. (De „Nieuwe-Zijds-Kapel.) Amst. C. L. van Langenhuysen. 1898. av. illustr. 40. ƒ 1.75

Tragedy, The, of Sir John van Olden Barnevelt. Herdrukt naar de uitgave van A. H. Bullen, met eene inleiding van R. Fruin. La Haye, Mart. Nijhoff. 1884. pet. in-8° f 2.50

Possessions néerlandaises aux IndesOrientales et Occidentales.

Aitton, D., Nederlandsch Oost- en West-Indië. 2« éd. Groningen, P. Noordhoff. 1889. 8°. toile . . f 1.50

Albrecht, J. E„ Klapper op de Wetboeken, het Staatsblad en de daarbij behoorende Bijbladen van Nederlandsch-Indië, van 1816 tot en met 1896, bijgewerkt door P. Lantermans. Leide, A. W. Sijthoff. 1898. 8°. toile ƒ 20.—

André, A. Théo, Cultuur en bereiding van indigo op Java. Amst., J. H. de Bussy. 1891. 40. toile . f 8.—

Sluiten