Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groneman, J., In den Kédaton te Jogjakarta. Oepatjara, Ampilan en Tooneeldansen. Met fotogrammen van Cephas. Leide, E. J. Brill. 1888. Texte in-8°. Atlas fol.-oblong. (17 pl.).

Edition de luxe. Portefeuille toile doree . f 4°„ ordinaire. Portefeuille toile verte . „ 25.—

Haarsma, G. E., De tabaks-cultuur in Deli. Amst... J. H. de Bussy. 4° f 6-5°

Handboek voor cultuur- en handelsondernemingen in Ned. Indië, voor 1900. Amst., J. H. de Bussy. 8°. toile / 6-7°

Hartmann, A., Repertorium op de literatuur betr. de Nederlandsche koloniën, voor zoover zij verspieid is in tijdschriften enz. I: Oost-Indië, ib66 93; II: WestIndië, 1840—93, met een alphabet. zaak- en naamregister. La Haye, Mart. Nijhoff. 1895. gr. in-Svo. ƒ 7.50

Jacobs, J., Eenigen tijd onder de Baliërs. Iïene reisbeschrijving m. aanteek. betr. hygiëne, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok. La Haye, Mart. Nijhoff. 1883. av. 1 carte et 1 grav. in-gr. 8°. ƒ 9.25

Het familie- en kampongleven op Groot-

Atjeh. Eene bijdrage tot de ethnographie van Sumatra. Uitgeg. vanwege het Kon. Nederl. Aardrijksk. Genootschap. Leide, E. J. Brill. 1894. 1 vol. av. 17 pl. phot.

lith. et 6 pl. col. gr. in-8" ƒ !5-

toile . „ 17.—

Heldring, E., Oost-Azië en Indië. Amst., J. H. de Bussy. 1899. 8°. toile f 3-

Immink, A. J., De Regterlijke organisatie van Ned. Indië. Amst., J. H. de Bussy. 1882. b". . . f 3.75

Sluiten