Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boudewijnse, J., Regeeringen Staten-Generaal, 1888 1898. Feiten en cijfers, met toelichtingen. La Haye,

Mart. Nijhoff. 1899. gr. in-8°. ƒ '• 9°

Bruinsma, G. W., Nieuw Geneeskundig Wetboek. Overzicht en aanwijzing van wetten, besluiten, enz., die van belang zijn voor Geneeskundigen, Apothekers. Haarlem, de Erven F. Bohn. 1898. gr. in-8°. veau. ƒ2.40 Burgerlijk Wetboek, Het, met verwijzing naar de overeenkomstige artikelen. Uitg. door J. C. Meyer, Sneek, J. F. van Druten. 1896. 8°. toile. . . f t.25 Buys, J. T., De Grondwet. Toelichting en Kritiek. Arnhem, P. Gouda Quint.1883—88. 3 vol. 8°. rel. f 30.—

Studiën over staatkunde en staatsrecht.

Arnhem, P. Gouda Quint. 1894—95-2 vol. av. portr. a 1'eau-forte par J. Veth. in-8°. rel. . • ■ • ƒ 18.50 Cate, H. W. Blaupot ten, Wetten en Besluiten regelende het onderwijs in de Zuid-Afrikaansche Republiek. Groningen, Erven B. van der Kamp. 1899. b". toile. Code Napoléon du 3 Septembre iSo/.Publié de nouveau, conformément a 1'édition officielle sous la surveillance de H. M. J. Wattel et W. L. P. A. Molengraaff. Amst.,

C. A. J. van Dishoeck. 8° ƒ 3-

Codex van de Locale Wetten der Zuid-Afrikaansche Republiek.Uitg. door E, J. P. Jorissen. Groningen, Erven B. van der Kamp. 1894. 12". toile. . . . f 12. Diephuis, G., Het Nederlandsch Burgerlijk regt. Groningen, J. B. Wolters. 1885—1890. 13 vol. 8°. toile.

f 128.—

Doorn, W. Th. C. van, De Nederlandsche Spoorwegwet en de daarbij behoorende besluiten en reglementen, met aanteekeningen. Arnhem, 1'. Gouda Quint. 8°. rel. / 3-90

Sluiten