Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwijzingen enz. Vervolgd door E. L. van Emden, J. A. Levy, C. Asser, A. Teixeira de Mattos, J. Rombach, H. G. W. Briedé, C. A. Vaillant, VV. van Rossem Bz., J. van Praag, H. Vos, I. M. Hijmans, N. Cramer, J. Limburg en N. Koomans. 2e éd. La Haye, Gebr. Belinfante. 1865—1897. 35 vol. 8°. d. veau.

f 320-25

Levy, J. A., Het algemeene Duitsche Handels-Wetboek vergeleken met het Nederlandsche. La Haye, Gebr. Belinfante. 1869. 8U. rel. f 21.—

Lion, J., De Nederlandsch-Indische strafvordering voor Europeanen en met hen gelijkgestelden, toegelicht uit de jurisprudentie, de literatuur en de voor het grootste gedeelte nimmer gepubliceerde officiëele bescheiden, en opgehelderd voor practische toepassing door tal van formulieren. Leide, E. J. Brill. 1886. f 15.— toile f 16.—

Loon, E. Van, Het Grondreglement voor de waterschappen in de Provincie Groningen. Groningen, Erven B. van der Kamp. 1898. 8°. cart ƒ 2.—

Luttenberg's Chronologische Verzameling der Wetten, Besluiten en Arresten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken, 1813—1898. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8 vol. gr. in-8u. toile ƒ 83.37"'

Magazijn van Handelsrecht. Nieuwe Verzameling onder redactie van C. D. Asser Jr. en F. A. Molster. ioe deel. Amst. Uitgevers-Maatschappij „Elsevier". 1898. 8".

ƒ4—

Mededeelingen over Visscherij. Maandblad in overleg met het College voor de zeevisscherijen, uitgegeven door P. P. C. Hoek. Zesde jaargang. Helder, C. de Boer Jr. 1899. 8". toile f 3.60

Sluiten