Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden. Met machtiging van de Regeering uit officiëele opgaven samengesteld. La Haye, Mart. Nijhoff. 1900. 8°. f 4.

Staatswetten, Nederlandsche, uitgegeven door L. N. Schuurman en P. H. Jordens. Zwolle, W. E. J. 1 jeenk Willink. 59 vol. pet. in-8°. en étui .... ƒ 19 —

Staatswetten, Nederlandsche, Uitgeg. d. K. Meijer Wiersma. Groningen, P. Noordhoft. 1897- 8°. toilc f 2.90

Staatswetten, Nederlandsche, Uitg. door J. C.Meijer. 8e éd. Sneek, J. F. van Druten. 1898. 8°. toile f 1.90

Staatswetten, Nederlandsche, Vervolgbundel. 1898. Sneek, J. F. van Druten. 8". toile . . . . ƒ 1.90

Steinmetz, S. R-, Ethnologische Studiën zur ersten Entwicklung der Strafe. Leide, S. C. van Doesburgh.

1894. 2 vol. 8". toile f I2-

Swinderen, O. Q. van, Het hedendaagsche Strafrecht in Nederland en in het buitenland. Groningen, P.

Noordhoff. 1889. 2 vol. 8°. toile f 17-—

Esquisse du droit pénal actuel

dans les Pays-Bas et a Pétranger. Groningue, P. Noordhoff. 1891. 4 vol. 40 ƒ 45-6o

Themis. Verzameling van bijdragen tot de kennis van het publiek- en privaatrecht, lome LX. La Haye, Gebr. Belinfante. 1889. 8°. d. veau . ... f 1S.25

Tijdschrift voor Strafrecht onder redactie van M. S. Pols, H. van der Hoeven, G. A. van Hamel en J. Domela Nieuwenhuys. Leide, E. J. Brill. 1886-—98. Tome I—XII. gr. in-8°. chaque année ... ƒ 7.50

Thorbecke, W-, Stelsel en toepassing der Onteigeningswet. Arnhem, P. Gouda Quint. 8". relié. f 4-5°

Sluiten