Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet, De, op het faillissement en de surséance van betaling, gevolgd door de Invoeringswet, met inleiding en aanteekeningen, door J. D. Veegens. Derde druk. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1897. 8°. rel.

f 2.90

Wet ter regeling der Jacht en Visscherij. Uitg. door S. Gratama Hzn. 2e édit. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten. 1891. 8". toile f 3-75

Wet tot regeling der financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten en herziening der algemeene regelen ten aanzien der plaatselijke belastingen. Uitg. door 11. J. G. Hartman. Sneek, J. F. van Druten. 1897. gr. f 1'

Wetboek van koophandel. Uitg. door J. A. Molster, 5c édit. Schoonhoven. S. & W. N. van Nooten. 1897. 8°. toile ƒ 2.90

Wetboek van koophandel. Uitg. door J. C. Meyer, bijgewerkt tot 1 Sept. 1899. Sneek, J. F. van Druten. pet. f °"9°

Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. Uitg. door K. Meijer Wiersma. Groningen, P. Noordhoff. 1897. i6°. toile ƒ I-2°

Wetboek van Strafrecht, Het, Rechtspraak en Nederlandsche litteratuur (tot 15 Mei 1892), systematisch geordend door M. S. Pols, H. van der Hoeven, G. A. van Hamel en J. Domela Nieuwenhuis. Leide, E. J. Brill. 1893. gr. in-8" / 5-25

Wetgeving, De, op de Registratie, toegelicht en van aanteekeningen voorzien, door J. B. Vroom. 4e édit. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 1899. gr. in-8n. toile.

f 10.75

Sluiten