Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wetgeving, De, op het recht van successie en van overgang bij overlijden, toegelicht door J. P. Sprenger van Eyk. 3c éd. La Haye, Mart. NijhofF. 1892. gr. in-8H.

/ 5-75

Wetgeving. — Verzameling der stukken en beraadslagingen betreffende de voornaamste, voor de praktijk of uit anderen hoofde blijvend belangrijke wetten onder redactie van H. van der Hoeven. Leide, E. J. Brill. 1891 —1900 6 vol. 8°. toile ƒ 34-55

Wetboeken, De Nederlandsche, zooals zij tot op

15 Nov. 1898 zijn gewijzigd en aangevuld, enz. Uitg. door J. A. Fruin. 4e druk, bewerkt door Th. A. Fruin. La Haye, Mart. Nijhoff. 1898. 8° f 4.90

Wetboeken, De Nederlandsche. Uitg. door A. Oudeman en S. P. Lipman. 5e druk, bewerkt door Bauduin. La Haye, Gebr. Belinfante. 1897—1899. 4 vol. 12°. toile ƒ 7.—

I. Het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering . . f 1.75

II. Het Burgerlijk Wetboek f 1.75

III. Het Wetboek van Koophandel ƒ 1.75

IV. Het Wetboek van Strafrecht. De Grondwet . . . f 1.75

Wetten houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten. Uitg. door S. Gratama Hz. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten. 1882. 8°. toile f 3.25

Sluiten