Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Histoire des religions. Théologie. Histoire ecclésiastique.

Acta der Generale Synode van de gereformeerde Kerken in Nederland. Amst., Boekhandel voorheen Höveker en Wormser. 1893.4° f 3-2°

Becker, V., L'auteur de 1'Imitation et les documents néerlandais. La Haye, Mart. Nijhoff. 1882. 8°. ƒ 2.40

BeetS, Nicolaas, Stichtelijke uren. Negende deel. Amst., Boekhandel voorheen Höveker en Wormser. 1883.

. 8°. toile f 2'9°

Bettex, F-, Wat dunkt u van den Christus? Rotterdam, Wenk en Birkhoff. 8°. cart ƒ 1.25

Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de' Canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitg. van Keur, in de tegenwoordige spelling. Bewerkt onder toezicht van J. H. Donner. Leide, A. W. Sijthoff, 1898. av. grav. coloriées. 4 ".rel. f 18.70

Borel Henri, De Chineesche filosofie toegelicht voor niet-Sinologen. Amst., P. N. van Kampen en Zoon.

2 vol. 8°. toile / 6-5°

Kwan Yin. Een boek van de Goden en de Hel. Amst., P. N. van Kampen en Zoon. av. illustr. 4". toile. . , ƒ 3-~

Costa, Is., da, Bijbellezingen. Tome I et IX. Amst., Boekhandel voorheen Höveker en Wormser. 2 vol. 8". toile. les 9 vol. f 37-

Dagboek, Christelijk, samengesteld door eenige Predikanten der Ned. Herv. Kerk. Rotterdam, Wenk en Birkhoff. 8°. toile / 3-5°

Sluiten