Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Knuttel, W. P- C-, De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der Republiek. La Haye. Mart. Nijhoff, 1892, 94. 2 vol. 8° ƒ 8.50

Kruis- en Compositiebul, De, Eene bijdrage tot de kerkelijke financiën in Spanje, door Historicus. Rotterdam, Wenk en Birkhoff. 1898. av. facsimilés. 8".

ƒ—.60

Kuenen, A., Schetsen uit de geschiedenis van Israël. Amst. L. J. Veen. av. portrait de 1'auteur. 8". toile.

f 2.90

Kuiper, K., Wijsbegeerte en godsdienst in het drama van Euripides. Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven der Atheners ten tijde van Pericles. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink en Zoon. 1888. gr. in-8° ƒ 4ÓO

De vleeschwording des Woords. Amst.,

Boekhandel voorheen Höveker en Wormser. 1887. 8°. toile ƒ 2.40

Tractaat van den Sabbath. Historische dogmatische studie. Amst., Boekhandel voorheen Höveker en Wormser. 1890. 8". toile ƒ 2.10

Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid. Amst., Boekhandel voorheen Höveker en Wormser. 1894. 3 vol. 8°. d. veau ƒ 21.

Linde, A- V. d-, Michaël Servet. Een brandoffer der Gereformeerde Inquisitie. Groningen, P. Noordhoft. 1891. 8°. toile ƒ 4-5°

Lion Cachet, F., Een jaar op reis in dienst der zending. Amst., Boekhandel voorheen Höveker en Wormser. 1896. 40. toile ƒ 6-75

Sluiten