Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheurleer, D. F. De Souterliedekens. Bijdrage tot de geschiedenis der oudste Nederlandsche 1 salmberijming. Met 24 gefacsimileerde titelbladen. Leide, E. J. Brill. 1B98. gr. in-8° f 7-5°

Tiré a 100 Exemplaires numerotés, sur papier de Hollande.

Sloet, L. A. J. W., De dieren in het Germaansche volksgeloof en volksgebruik. La Haye, Mait. Nijhoft.

1888. gr. f 5-5°

De planten in het Germaansche

volksgeloof en volksgebruik. La Haye, Mait. Nijhoff. 1890. ƒ 1.2 5

Snouck Hurgronje, C., Mekka. La Haye, Mart. Nijhoff. 1888—89. 2 vol. gr. in-8°. av. Atlas de 40 pl.

d'apr. des photogr. fol / 20.—

I. Die Stadt und ihre Herren. II. Aus dem heutigen Leben.

Testament, Het Oude, opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen vooizien door wijlen A. Kuenen, wijlen J. Hooykaas, wijlen W. H. Kosters en H. Oort. Leide, E. J. Brill. 1897—1900. Vol. I. gr. in-8°. toile. . . . f i5-6°

I,e seeond volume est en cours de publication.

Testament, Nieuwe, Al de boeken des Nieuwen \ erbonds, vert. door G. Vissering. 2e édit. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten. gr. in-8°. toile. . . f 2.—

Tiele, C. P-, Geschiedenis van den godsdienst in de oudheid tot op Alexander den Groote. Amst. P. N. van Kampen & Zoon. 1893—95. Vol. I et II. livr. 1. 8 .

ƒ6.75

Ulfers, S., De Bijbelsche geschiedenis aan kinderen verhaald. Rotterdam, D. Bolle. av. 200 gravures. 4 . toile f 4*9°

Sluiten