Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vademecum Pastorale. Handboekje voor Predikanten ten gebruike bij het herderlijke werk. Rotterdam, Wenk & Birkhoff. 8°. toile ƒ 1.25

Vries, Jo. de, Preeken. 3me éd. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1897. 2 vol. pet. in-8°. rel. . f 1.90

Waal, A. de, De ondergang van Judea. Amst. C. L. van Langenhuysen. 1898. 8°. cart f 1 -75

Westhoff, J. P- G- Doctor Maarten Luther. Amst., Boekhandel voorheen Höveker & Wormser. av. portrait. 8°. toile ƒ 1.80

Witkamp, P- H., De sagentijd der oude volken. Groningen, P. Noordhoff. 1889. av. 176 gravures. 8". toile ƒ 2.90

Philosophie. Pédagogie.

Anderheggen, E-, Pensées d'une mère de familie sur 1'éducation. 2e édition. Amst., C. L. van Langenhuysen. pet. in-40 - ƒ °-5°

Bergh van Eysinga, H. W. Ph. E. van den,

Levensbeschouwing. Elementen tot de vorming eener religieus filosofische wereldbeschouwing. Zutphen, W. J. Thieme & Co. 8°. toile ƒ 2.50

Bierens de Haan, P., Hoofdlijnen eener psychologie met metafysischen grondslag. Amst., S. L. van Looy. 1898. 8". . . . , ƒ 2.90

Bouwmeester, J. C., Hebt gij uw kind lief? Schetsen voor ouders, onderwijzers en allen, die met kinderen omgaan. Zutphen, W. J. Thieme & Co. 8°. toile. f 1.90

Sluiten