Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POÈTES ET PROSATEURS.

Ahn-de Jongh, Louise, Een boek van verbeelding. Sproken, en vertellingen. Amst.,Uitgevers-Maatschappij „Elsevier." 1893. av. grav. gr. in-4n. toile. . ƒ 8.75

Aken, Heinric van, Die Rose, met de fragmenten der tweede vertaling, uitgeg. d. E. V e r w ij s. La Haye, Mart. Nijhoff. 1868. gr. in-8" ƒ 5-—

Aletrino, A., Novellen. Amst., Scheltema & Holkema's

Boekhandel. 8°. toile / 2-9°

Martha. Amst. Scheltema & Holkema's

Boekhandel. 8n. toile f 2-9°

Andersen's Sprookjes. Utrecht, W. de Haan. 2 vol. av. illustr. 4". toile f I-9°

Andriessen, P. J., Insulinde of de lotgevallen van Wouter van Doorn. Amst., A. Versluys. av. illust. 8°. toile f l-2°

Antal-Opzoomer, Mevr. von, Vorstengunst. Een oorspronkelijke roman. 4e uitg. Geïllustreerd met platen naar teekeningen van E. S. Witkamp Jr., en N. v. d. Waay, en portret van de schrijfster. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 3 vol. pet. in-8H. relié.

f 4-90

Arno, Uit mijn kinderjaren. Schoonhoven, S. en W. N. van Nooten. av. gr. 8°. toile ƒ r-25

Beata, De Stoomboot. Utrecht, W. de Haan. av. illustr. gr. in-40. cart f •^°

Kleine marmotjes, aardige dotjes. Utrecht, W.

de Haan. av. illustr. gr. in-40. cart- ■ ■ ■ f —-6o

Sluiten