Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fabius-Cremer Eindhoven, Pension „van Hagen." Een verhaal voor jongens en meisjes. Amst., Allert

de Lange. av. illustr. 8°. toile f 1-9°

De Verheiden's. Amst., Allert de Lange. av. illustr. 8°. toile. ... ƒ 1.90

Op avontuur. Een ver¬

haal voor jongens. Amst., Allert de Lange. av. illustr.

8°. toile ƒ 1.90

Jongens lief en leed.

Amst., Allert de Lange. av. illustr. 8". toile. f 1.90

— Een oom met vijf neven.

Amst., Allert de Lange. av. illustr. 8°. toile. f 1.90

Het geheim van de

Pastorie. Amst., Allert de Lange. av. illustr. 8°. toile.

f 1-90

Feenstra Jr., P., Pro Sancto. Studiën en Reden. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1899. 8". rel.

f 3-25

Foore, Annie, Uit ons Indisch familieleven. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1887. kl. 8°. relié.

d. s. t ƒ 2.75

Bogoriana. Een roman uit Indië. Met portret van de schrijfster. 2e édit. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. pet. in-8°. relié . . f 2.90

Génestet, P. A. de, Complete dichtwerken. Amst., Uitgevers-Maatschappij „Elsevier". 1895. av. 75 gravures p. Ch. Rochussen, J. C. Greive, e. a. 4°. reliure d'atnat ƒ 10.50

Geraets Jr., J. H., Dijkstra's ondervindingen in ZuidAfrika. Een verhaal voor jongens. Amst., Van Holkema & Warendorf. 1898. 8°. toile .... ƒ 1.90

Sluiten