Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoven, Thérèse, Onder de palmen en waringins. 2e édit. Amst., L. J. Veen. 8°. toile ƒ i-9°

„ In sarong en kabaai. 2e éd. Amst.,

L. J. Veen. 8°. toile f I*9°

Uit het land der klapperboomen.

Amst., L. J. Veen. 8°. toile ƒ 2-9°

Vóór alles vrouw. Amst., L. J. Veen.

8°. toile f 1-9°

Zilveren randen. Schiedam, H. A.

M. Roelants. 1899. 8°. toile ƒ 2.40

Huet, Cd. Busken, Historische en romantische werken en reisherinneringen. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zn. 1899. 13 vols avec port. en acier. pet. in8°. reli f 2°-'5C)

I—V. Het Land van Rembrand.

VI. Groen en Rijp-

VII. Brieven van een kleinstedeling. Novellen.

VIII. Lidewijde.

IX. De Bruce's. Jozefine.

X. De Bruce's. Robert Bruces Leerjaren.

XI. Het Land van Rubens.

XII. Parijs en Omstreken.

XIII. Van Napels naar Amsterdam.

Vol X—XIII. n'ont pas encore paru.

Huwelijks-Album. Poëzie en Proza van J. J. L. ten Kate, B. ter Haar, N. Beets, J. v. d. Vondel en anderen. La Haye, M. M. Couvée. pet. in-4". rtien soie f ,2-5°

Huygens, Constantijn, Dichtwerken. Naar zijn handschrift uitgegeven door J. A. Worp. Groningen, J. B. Wolters. 1892—1899. 9 vol. 8°. toile. . . f 26.10

Huygens, Cornélie, Barthold Meryan. 2C éd. Amst., P. N. van Kampen & Zn. av. portr. 8°. toile. f 3.50

Sluiten