Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loghem, M. G. L. van, Fokel. Amst., L. J. Veen.

i6°. toile ƒ '-50

Loosjes, Vincent, Kameleon. Sneek, J. F. van Druten.

8°. toile ƒ 3-9°

Rinske Lounensa. 2^ édit. Sneek,

J. F. van Druten. 1898. 8". toile ƒ 2.50

Looy, Jac. van, Proza. 2e édit. Amst. S. L. van Looy. 1894. 8". toile ƒ 3-25

Loveling Virginie, Idonia. Met portret van de schrijfster, geëtst door P. J. Arend zen. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1891. pet. in-8°. relié. f 2.75

De bruid des Heeren. Amst.,

Uitgevers-Maatschappij „Elsevier". 1895. 8°. toile. f 2.30

Louwerse, P.» vóór vier eeuwen. Een volksboek over de ontdekking van Amerika. Sneek, J. F. van Druten. av. illustr. et portr. 8°. toile ƒ 2.75

Maclaine Pont, M. W., De poorterszoon van Hoorn. Geïllustreerd met ongeveer 30 groote platen en vignetten, naar teekeningen van Charles Rochussen. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1895. gr.

in-8°. rel ƒ 2.25

Het huis aan de haven. Historische roman. Amst., P. N. van Kampen & Zoon.

8°. toile ƒ 2.89

— Het fortuin van de Grancey.

Amst., P. N. van Kampen & Zoon. 2 vol. 8°. toile.

f 6.90

Maleia. Onze gedenkdagen. Verjes voor iedere maand van het jaar. Utrecht, W. de Haan. av. illustr. 8°. cart.

f 0.90

Sluiten