Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Savornin Lohman, A. de, Het éénc noodige. 2e cd. Amst., P. N. van Kampen & Zoon. 8°. toile. f 2.7S

Geloof. Amst., P. N. van

Kampen & Zoon. 8°. toile ƒ 3-—

Schaepman, H. J. A. M., Verzamelde dichtwerken. Amst., C. L. van Langenhuysen. 1899. av. portr. 8°. toile.

f 2.60

Schalk, Henriëtte van der, Sonnetten en verzen. Amst., Scheltema en Holkema's Boekhandel, av. illde R. N. Roland Holst. 4n.parch. ... ƒ 8.90

Schendel, A. van, Drogon. Amst., W. Versluys. 1896. av. illustr. de M. Bauer. i6°. toile .... ƒ 2.40

Scheltema-Tideman, Mevr. A. W., Schetsen uit het vrouwenleven. Schoonhoven, S. & W. N. van

Nooten. 1891. 8". toile f 1-9°

Schimmel, H. J., Sinjeur Semeyns. Schiedam, H. A. M. Roelants. 1897. av. illustr. 8°. toile ... ƒ 9.40

Jan Willem's levensboek. Schiedam,

H. A. M. Roelants. 1896. 8" ƒ 3-3°

Het zonde-kind. Schiedam, H. A.

M. Roelants. 1898. 8°. toile ƒ 3-3°

Volledige romantische werken. 3e

édit. Schiedam, H. A. M. Roelants. 18 vol. 8". toile. Ie vol. f 2-4°

Sedert Potgieter's Dood. Verzen van Noord-en ZuidNederlandsche dichters. 1875—1897. Uitg. door Pol de Mont. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8°. d. veau.

f 3-90

Seipgens, Emile, Daniël. Amst., P. N. van Kampen & Zoon. av. portr. de 1'auteur. 8°. toile . . f 3.50

Sluiten