Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tadema, J. W., Madeliefjes. Utrecht, W. de Haan. av. illustr. 4". cart / 1,25

Thijm, J. A. Alberdingk, Verspreide gedichten, Amst., C. L. van Langenhuysen. 1894. av. portr. 8". ƒ 2.50

Tollens Cz., H., Gezamenlijke dichtwerken. Leeuwarden, Hugo Suringar. 12 torn. 4 vol. demi-veau. 8". ƒ15.—

Treub, M., Een lijden en andere schetsen. La Haye, Mouton & Co. 1899. pet. in-8°. d. veau. . . ƒ2.50

Uit het wonderland. Vertellingen uit de IOOI nacht. Av. illustrations de W. F. A. J. V aarzon Morel. Amst., C. A. J. van Dishoeck. 1899. Tomé I. 8". toile.

f 1-5°

Ulenspiegel. Van ulëspieghels leuen en schimpelijcke werckë en wöderlijcke auontueren di hi hadde want hi en liet hem geen boeuerie verdrieten. Reproduction de 1'édition orig. (Antwerpen, M. van Hoochstraten, 1512). La Haye, Mart. Nijhoff. 1898. av. grav. pet. in-40 f 4-

Veer, H. de, Trou-Ringh voor 't jonge Holland. 5e édit. Leide, S. C. van Doesburgh. 1891. 8". toile.

f i-9°

Vera, Adolf Vincia. Sneek, J. F. van Druten. 8°. toile.

Vergeet-mij-nietje. Het, Verjaardag-album. Utrecht, \V. de Haan. av. illustr. 160. rel ƒ —-6o

Vergers, P., Nova Zembla. 2C édit. Schoonhoven. S. & W. N. van Nooten. av. illustr. 8". toile. . f 1.25

Gods vinger. 4e édit. Schoonhoven. S. &

W. N. van Nooten. av. illustr. 8". toile. . . ƒ 1.25

Versluys, Bibliotheek voor de jeugd. Amst., A. Versluys. chaque vol. av. illustr. 8". toile.

9

Sluiten