Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W-a., Gedichten en rijmen uit mijn studententijd. Groningen, P. Noordhoff. 1889. 8". toile. . . f 2.25

Walcheren, M. van, Penserosa. 6e édit. Amst., P. N.

van Kampen & Zoon. 8". toile ƒ 2.25

Zijn zuster. 5e édit. Amst., P. N.

van Kampen & Zoon. 8". toile f 2.—

Van kind tot vrouw. 5e édit.

Amst., P. N. van Kampen & Zoon. 8°. toile. f 2.75

Warren, S. J., De Grieksch-christelijke roman Barlaiim en Joasaaf en zijne parabels. Rotterd. Wenk & Birkhoff. 1899. 4" f —.50

Weidenmüller, A., Een geloof. Rotterdam, Wenk & Birkhoff. 8". toile ƒ 1.9O

Werf, M. v. d., Jan Mulstok. Roman uit de Delftsche studenten-wereld. Schiedam, H. A. M. Roelants. 1898. 8". toile. . . , ƒ 2.60

Wermeskerken-Junius, Mevr. van, Van de muziek des levens. Amst., L. J. Veen. av. illustr. de L. W.

R. VVenckebach. 8U. toile f 2.90

Een verlaten

post. 3e édit. Amst., L. J. Veen. av. 1 portr. et 2 dessins de W i 1 m S t e e 1 i n k. 8". toile ... ƒ 2.90

Verwante zielen.

3e édit. Amst., P. N. van Kampen & Zoon. 8°. toile.

f 2-—

Wilhelmina-Album, Koningin, 1896—1900. Onder redactie van Fiore della Neve eti J. ten Brink. Leide, E. J. Brill. 5 vol. Chaque volume . . f 3.—

toile. . . ƒ 3.90

Wit, Augusta de, Verborgen bronnen. Amst., P. N. van Kampen & Zoon. 8°. toile ƒ 3.50

Sluiten