Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gugel, E., ( jeschiedenis van de bouwstijlen. 2e édit. Arnhem, P. Gouda Quint. Av. 381 fig. et 6 grav. gr. in-8°. rel. ƒ 28.—

Handboek voor den schilder. De hout- en marmernabootsing, zooals die wordt geleerd op de schilderschool van P. van der Burg te Rotterdam. Leide, A. W. SijthofT. 1887. fol f 12.50

Heeren-Modegids. 26e Année. Groningen, P. Noordhoff. 1900. p. année ƒ 7-—

Hoffmann, E. T. A., Notenkraker en Muizenkoning. Amst., Scheltema & Holkema's Boekhandel, av. illustrations p. L. W. R. Wenckebach. 40. toile. 2.90

Hoytema, Th- van, Het leelijke jonge eendje. Naar het sprookje van H. Andersen. Amst., C. M. van Gogh. 1893. av. dessins de Th. van Hoytema. 4°. cart. (<épuisê).

__ Twee hanen. Sprookje van H. C.

Andersen. Amst., C. M. van Gogh. 1898. av. dessins de Th. van Hoytema. 40. cart f 2.75

Hoe de vogels aan een Koning

kwamen. Eene vogelgeschiedenis gevolgd naar een oude legende. Amst., C. M. van Gogh. av. dessins de Th. van Hoytema. 40. cart ƒ 1.50

- Uilengeluk. Tekst van Fine. Amsterdam, C. M. van Gogh. 1895. av. dessins de Th. van Hoytema. 4". toile f 2.90

Israëls, J., De kinderen der zee. Schetsen naar het leven van onze Hollandsche stranden. Leide, A. W. Sijthofïf. 1889. av. 12 grav. 4". rel. . . . ƒ4.80

Jeunesse inaltérable, La, et la vie éternelle. Conté populaire traduit litteralement du Roumain. Ouvrage

Sluiten