Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westrheene Wzn., T. van, Jan Steen. Etude sur 1'art en Hollande. Avec une liste complete de tous les oeuvres de Jan Steen. La Haye, Mart. Nijhofif. 1856. av. port. gr. 8° ƒ 3.—

Woltees, W. P., Uit de Hollandsche school. Leide, S. C. van Doesburgh. 1889. av. 1 photogr. 8°. toile. ƒ4.25

Wythoff, H., Dreumesje. Amst., Allert de Lange. av. illustr. de Anna Wythoff. 40. cart. ... ƒ 1.90

Sneeuwvlokje. Amst., Allert de Lange, av. illustr. de Anna Wythoff. 40. cart . . ƒ 1.90

Het petekind van Sint-Nikolaas. Amst., Allert de Lange. av. illustr. de Anna Wythoff. 4". cart ƒ 1.90

Zilcken, Ph., Moderne Hollandsche etsen. Amst., Scheltema & Holkema's Boekhandel, av. 40 photogravures. fol". toile ƒ 27.50

Musique. Théatre, etc.

Acquoy, J. G. R., Middeleeuwsche geestelijke liederen en leisen; met eene klavierbegeleiding naar den aard hunner tonen. La Haye, Mart. Nijhofif. 1888, gr. in-4".

/ 3-50

Averkamp, Ant., Das paradies. Piano & zang. Amst., De algemeene Muziekhandel Stumpff & Koning. 40. f 1.20

Boecxken, Een deuoot ende profitelijck, inhoudende veel gheestelijcke liedekens ende leysenen. Geestelijk liedboek met melodieën van 1539, met inleiding, registers en aanteek. uitgeg. d. D. F. Scheurleer. La Haye, Mart. Nijhofif. 1889. gr. in-8°. ... ƒ 7.50

Sluiten