Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ningen) ontvangen; de uitgevers mogen 11 niets meer leveren; gij zijt ten doode opgeschreven.

Gij moogt dus niet vrij zijn in uwen handel, want de uitgeversbond hangt als liet, zwaard van Hamodes boven uw „gebogen" hoofd.

Men schrijft u de wet voor en gij hebt die wetten aangekomen, zonder 11 rekenschap te hebben gegeven van uwe opoffering der persoonlijke vrijheid!

Gij hebt een wissel geweigerd, omdat deze niet accoord was. Gij hebt in de meeste gevallen ongelijk en wordt bedreigd als gij niet omgaand betaalt met „afsluiting der nota".

Gij hebt uw commissiegoed nauwkeurig teruggezonden. 't Klerkje op 't uitgeverskantoor vergeet iets af te boeken.

Gij moet dit meestal toch betalen, want gij wordt weer op dezelfde wijze bedreigd.

- (iij waart uit de stad en had vergeten den wissel te noteeren en zoodoende vergeten geld klaar te leggen. De wissel gaat zonder achterschrift terug, jjij wordt weer, onder dezelfde bedreiging, uitgemaakt voor alles wat niet-mooi is, omdat gij zonder redenen een wissel terugzondt. Uw excuus wordt schouderophalend gelezen.

- Gij tracht soms in uw vakblad tegen dit of dat te protesteeren. Uwe onderteekende artikelen worden door de redactie geweigerd. Soms moogt gij klagen door uw klacht als „advertentie" als '■« betaald iets te doen opnemen. Als uw artikel tegen 'n uitgever is gericht, mag het vooral niet opgenomen worden.

Weet gij wat gij in uw vakblad moogt schrijven? Verheerlijking van don eenen of anderen uitgever of oer-eonservatieven boekhandelaar, 'n jeremiade m den geest vallend van den uitgeversbond, ellenlange artikelen over iets dat den uitgevers welgevallig kan zijn.

Organiseert n toch beter en richt een goed, onpartijdig vakblad op!

Ook aan uw Bestelhuis kleven vele fouten;

Sluiten