Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

86. Andriessen, P. J., Tusschen mal en dwaas, of wat een

meisje te genieten en te lijden heeft eer zij de wereld in is, voor de jeugd.

87. — Vorst en Dichter, of hoe Pruisen onder Frede-

rik den tweede groot werd, voor de jeugd.

88. — Een onderdrukte Koningszoon, of de jeugd van

Frederik den groote van Pruisen voor de jeugd.

89. — De Suppoost aan de bank van leening of de

laatste levensjaren van Joost van den Vondel, voor de jeugd.

90. — Een Engelsche iongen op een Holl. school, voor

de jeugd.

91. — De Muiderkring of vijftien jaren van den bloei¬

tijd onzer letterkunde, voor de jeugd.

92. — Selum en Kalulu of de Arabier en de Heiden.

Een gesch. uit midden Afrika, voor de jeugd.

93. — De kinderen van den Hugenoot.

94. — De Kolussus der ]9e eeuw of Frankrijk in den

bloeitijd van het Keizerrijk.

95. — Ferme Jongens, Verhalen voor de jeugd.

96. — Suze, Constance de Wild.

97. — P. J. De Zeeman tegen wil en dank.

98. Angela, door de schrijfster van Mont Sorel. 2 dln.

99. Anna Greij, door een jonge dame. 2 dln.

100. Anna van Tavernel of de Zwitsersche wees.

101. Antoinette, Gure lente, Heideroosje.

102. Antonie, Naar Zee.

103. Aquilar, Grace. Wat een moeder vermag, 2 dln.

104. — Wat een moeder loont, 3 dln.

105. — Blikken in het menscheliik hart en huiselijk

leven, 2 deelen.

106. — Het cederdal der Martelaren.

107. — De Pelgrim, 2 deelen.

108. Argles, Mrs., Mona, 2 dln.

109. Armand, Ralph Norwood, 3 deelen.

110. — Drie bladzijden uit mijn levensboek, 2 dln.

111. — Tooneelen en schilderingen uit het leven in

Amerika. Een verhaal. 2 deelen.

112. — In Mexico, naar het Hoogduitsch, 2 deelen.

113. Arnoutz, G., De Zwerver. Een verhaal uit den tyd van

prins Frederik Hendrik.

Sluiten