Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178. Beets, P., Vijf schooljongens, voor de jeugd.

179. — Frenk de Pandoeren overste, voor de jeugd.

180. — Het noodlottig tweegevecht. Drie ferme jon¬

gens, en de molen in het Schwarzwald. Verhalen voor de jeugd.

181. Beijeren, E. van, De Smidsdochter uit Naarden.

182. — Belangrijke verhalen uit de lijfstr. regtspl.

183. Beijerink, H. W., Mooiste meisje aan boord.

184. Bell Currer, Villette, 3 deelen.

185. — De bewoonster van Wilafell Hall, 2 dln.

186. — Broeder en zuster of de zucht naar wereldsche

grootheid.

187. — De pastorie, de fabriek en de hofstede. Een

verhaal uit het begin dezer eeuw, 3 dln.

188. — Jeane Eijre of 't leven eener gouvernante, 2 d.

189. Bellinga, Jonge liefde.

190. Belona, Het militaire leven van een veteraan.

191. Beloni, H. C. R., De Kagijaren, hist. rom. uit den tijd

v. d. jongsten oorlog in Hongarije, 2 dln.

192. Bemmel Suijk, C. J., De Horse, 2 dln.

193. Benjamin, Rotterdam bij dag en bij nacht. Lotgev.

eener Rotterd. fam. 2 dln.

194. Bergen, A. W. van, Donkere nachten uit het leven

eener Amsterdamsche familie voor en na de omwenteling van 1813. Oorspronkelijk verhaal.

195. Berk el, J. van, Ferdinand Wilmar, oorspr. roman.

196. Berkhout, B. L. Teding van, Diögo de Ketter. Een verh.

uit den laatsten opstand der Carlisten, u. h. E. 197t — De zegen van 't brullend karnp, enz.

198. Berkou, Karl, Eene Erfdochter.

199. Berkum, H., De Labadisten, uit de geschiedenis der

Ned. Herv. kerk, 2 deelen.

200. Berman, A. J., Een verwaarloosd Kleinood uit het

Hoogduitsch.

201. Bernhard, C., De Kamerheer aan het hof van Chris-

tiaan VII, 2 deelen.

202. Berthet, E., De laatste Ier, Rom. verh., 2 deelen.

203. — De Katekomben van Parijs, 3 deelen.

204. Bertrand, H., Zonneheuvel. Een Noordsche vertelling.

205. B. Ressing, H. von, Lucretia Fornabuoni, hist. rom.

verh. uit den tijd van Cosmode Medecis, 2 d.

Sluiten