Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240. Boisgobey, F. du, De omnibus van den duivel.

241. Booms, A. S. H., Luitenant Brielsma. Oorsp. rom. 2 dln.

242. — Tempo-Doeloe.

24B. Born, G. F., De Jonkvrouw van Helgoland of Klaus van Winsfeld alias Stortenbeker, zijn avonturen als vermetel Zeeroover der Noord-Oostzee, Hist. rom. 4 deelen.

244. Born, George, De bleeke gravin of de strijd om het

millioen, 3 deelen.

De verborgenheden van het hof te Constantinopel, 5 dln.

Anna van Oostenrijk. Naar het Iloogduitsch. Adrienne, de bruid van den balling, of de geheimen van de Bastillie. Gesch. roman, 6 dln. Schuld en Boete, 5 deelen.

Isabella, Ex-Koningin van Spanje of de Geheimen van het Hof van Madrid. Hist. rom. verhaal uit de hedendaagsche geschiedenis 1676 van Spanje, 3 dln.

250. — Pius IX en zün tyd of Rome en de Jezuiten

in de 19 eeuw. Hist. rom. verhaal uit de hedendaagsche geschiedenis van Rome en Italië. Naai het Hoogd. 4 dln.

251. Bos, Fokko, Bettij.

252. — Een levensdoel.

253. Bosboom, Toussaint, A. L. G., Graaf Pepoli, 3 deelen.

254. — Maria van Oostenrijk.

255. — Historische Novellen.

256. — De Alkmaarsche wees en eenige ander Novellen.

257. — Raymond de Schrijnwerker, nov. in gesprekken.

258. — Majoor Frans.

259. — Langs een omweg. 2 deelen.

260. — De Delftsche wonderdocter, 2 deelen.

261. — De Hertog van Alba.

262. — Diana. 2 deelen.

263. — De Princes Orsini. 3 deelen.

264. — Gidion Florensz. Hist. rom. Episode. 5 deelen.

265. Bosdijk, J. F., De waardin. Een verh. uit het midden

der XYII eeuw, 4 deelen.

266. — J. S., Achter de schermen. Een verhaal uit

den laats ten tijd.

245. —

246. —

247. —

248. —

249. —

Sluiten