Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

786. Friederich, F., Een trouwe vriend, naar het Hoogd.

2 deelen.

787. Friedheim, P., Engelenvleugelen, uit het Engelsch.

788. Frils, J. A. Lajla, Schetsen uit Finmarken.

789. Fulborn. George, Doctor Faust. 2 deelen.

790. Fulko Barham, De waarachtige Edelman, 2 deelen.

791. Fullerton, G., Twee zusters. 2 deelen.

792. Fullom, S. W., Karei van Bourbon of de Koning en

de Gravin. Een hist. verh. uit den tijd van Frans I, 2 deelen.

G.

793. Gaboriau, E., Aan den rand van het graf, 2 deelen.

794. — Het gedwongen Huwelijk. 2 deelen.

795. — De strop om den hals. Een roman uit de lijf¬

straffelijke rechtspleging. 2 deelen.

796. Galen, Philipp., Gooderich, uit het Hoogd. 3 deelen.

797. — Wanda, uit het Hoogduitsch, 4 deelen.

798. — De vuurtoren van kaap Wrath, 3 deelen.

799. Galle, Francisca, Wanda, het Zangerskind. Een verh.

uit de middeleeuwen.

800. — Raïssa.

801. — De ziel van wilg en beek, 2 deelen.

802. -—- Hereenigd. 2 deelen.

803. — Twee vreemdelingen.

804. — Eveline.

805. — Uit vuur geboren, oorspr. roman.

806. — Eldimar.

807. — Zonder omwegen.

808. Gallin, Adolphe, De Hyena's der Commune of h. jongste

schrikbewind te Parijs. Uit het Hoogd. 4 deelen.

809. Gallon, Tom, Tatterleij, naar het Engelsch.

810. Garnett, R., of de Puritein en het hof van Karei II,

een geschiedkundige roman, 2 deelen.

811. Gaskell, Mrs., Noord en zuid, 2 deelen.

812. Gedenkschriften, Geheime, van Louis Napoleon Buo

naparte, 5 deelen.

813. Gelre, Annie van, Een Huwelijk, 2 deelen.

814. Geheimen, de, van Parijs.

Sluiten