Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

815. Genois, J. de St, Het kasteel van Wildenberg of de

Spaansche muitelingen bij het beleg van Ostende in 1604, 2 deelen.

816. Genoveva, Eene der schoonste en aandoenlijkste ge¬

schiedenissen der oudheid. 2 deelen.

817. George, Waarom hij de Eenzaamheid zoekt.

818. Gerdes, E., Het kasteel Emmenrode en zy n bewoners, 2 d.

819. Drie Hollandsche jongens, twee vertellingen.

820. Het huis Wijngaarde, een verh. uit het jaar

1589. Voor jonge lieden.

8.21. — De blik der oogen. Voor de jeugd. 82-2. — Contrasten en bestemmingen.

823. Gerhardt, M., Langs doornige paden, uit het Duitsch.

824. Gerstacker, F., Lotgevallen en ontmoetingen van een

gezelschap Duitache landverhuizers, naar en in N.-Amerika.

825. — Naar Amerika, een verhaal, 3 deelen.

826. — Op alle zeeën.

827. — Naar New York by dag en nacht, 3 deelen.

828. Goud. Een verhaal uit Californië. 2 dln.

829 De kolonie. Romantische schetsen uit het leven

van Brazilië, 2 deelen.

830. — Licht en duisternis.

831. — De twee gedeporteerden. 2 deelen.

832. — Achttien maanden in Z.Amerika. 3 deelen. 833 . Onder de wilden. Een Verhaal uit Chili uit het

het Hoogduitsch, 2 deelen.

834. Giberne, A., Rhona, uit het Engeisch.

835. Gibson, G. B., Het leven onder veroordeelden, Uit het

Eng. 2 deelen.

836. Giese, Josephine, Lentestormen, 2 deelen.

837. — In het Strijdperk.

838. — Spinx. Een raadsel, 2 deelen.

839. — Gevloekt. Oorspronkelijke roman.

840. — De kring van Van Duijvensteins, 2 d.

841. Gy'son, Marie, Drie gratiën.

842. — Geheiligd Vuur, oorspronkelijke roman.

843. Glaser, A., Uit de Jongelingsjaren van Arie Scheffer.

844. Glumer. C. van, Donninghause familie, rom. 2 dln.

845. Godwie, Castle, of de geheimzinnige vluchtelinge.

Een familiegesch. uit de le helft d. 17e eeuw. 2 d.

Sluiten