Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

978. Henri, Mijn vriend en Pik, oorspr. novellen.

974. Henriette, Maria L. * * *. Coquetterie.

975. — Het albumblad, 2 deelen.

976. Henty, G. A., In dienst van den Prins. Een verh. uit

den 80 jarigen oorlog.

977. — De jonge Vaandrig. Een verhaal uit de dagen

van Waterloo.

978. — Voor den tempel. Een verh. uit de eerste eeuw

onzer jaartelling.

979. — In ballingschap. Lotg. van een jongen Engelsch-

man in dienst van Karei XII van Zweden, n. het Engelsch.

980. — Als Nihilist naar Siberië.

981. — Cowboys en Goudzoekers,

982. — Roodhuizen en Grensroovers.

983. — Voor vrijheid en onafhankelijkheid.

984. Met Hannibal over de Alpen.

985. Herbert, H. W., De Samenzweerder. Een verh. uit de

tijden van Rome's republiek, 2 deelen.

986. — Olivier Cromwell. Hist. roman, 2 deelen.

987. — Louis Napoleon, roman en hist. 3 deelen.

988. Herbige, Froukje, De gelofte of de zegepraal der deugd.

989. Herfride. De Liefde eener vrouw.

990. Heribertraid, Duitschlands Cassandra, of de roof van

den Elzas en de Verwoesting der Paltz onder Lodewijk XIV.

991. Herloszsohn, C. Wallenstein's eerste liefde, geschiedk.

roman, 2 deelen.

992. — Hus en de Hussieten, of Bohemen van 1414—

1424, 2 deelen.

993. Het huisgezin eener weduwe.

994. Het uiteinde eener groote vrouw.

995. Het geheim eens vaders. 2 deelen.

996. Het huis te Hulse, door de schrijfster van Anna

Greij, 2 dln.

997. Heuvel, W. van den, Neêrland's roem, hist. rom. epsiode

uit den 80jarigen oorlog.

993. Heyermans, Jr. Herm. Frinette.

999. Hildebrand, N. Beets. Camera Obscura.

1000. Hildreth, Ecq. R., De blanke slaaf. Een verhaal uit het

Slavenleven in Virginie, 2 deelen.

Sluiten