Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1157. Klee, Elisabeth, Paula'e Levenslente. Uit het hoogd.

1158. Knoppers, J., Mengelmoes, 9 Nov.

1159. Knuttel Fabius, E., Marianne.

1160. Koek, Ch. P. de, Het schoone meisje der voorstad,

2 deelen

1161. — Gustaaf of de losbol, 2 deelen.

1162. — De winkeljuffers, 2 deelen.

1163. — De dame met de drie corsetten.

1164. — De Geheimzinnige, uit het Fransch.

1165. — Het Pruimenlaantje. Uit het Eng.

1166. — Henry de, Wie is de Vader. Uit het Fransch.

1167. — Paul de, Het witte Huis, 3 deelen.

1168. — Andries de Savoyaard, 3 dln.

1169. Koetsveld, C. van, Schetsen uit de pastorie van Mast¬

land. Ernst en luim uit het leven van den Ned. dorpsleeraar.

1170. — Het menscheiyk leven in drie woorden.

1171. — De huid van den Moorman.

1172. Kompert, Leopold, Uit het Chetto, Joodsche volks

vertellingen uit Bohemen.

1173. — Boheemsche joden, uit het Hoogduitsch.

1174. Koning, E. A., Door strijd tot Vrede, 2 deelen.

1175. — Sporen in 't Zand, 2 deelen.

1176. —- Schuld en boeten, 2 deelen.

1177. — Schaakmat.

1178. — Haar eer gewroken.

1179. — De Stem des harten, 2 deelen.

1180. — De grillen der fortuin, n. h. Hoogd. 3 deelen.

1181. — Onterfd.

1182. — Onder zware verdenking.

1183. — De vondeling, 2 dln.

1184. — Dondorf en Zonen.

1185. — Schaduwen des Levens.

1186. Koopmans van Boekeren, Slechte voorteekens en

andere Novellen.

1187. — Nondum.

1188. Koorders Boeken, H., Onder de menschen, een boek

voor jonge dames.

1189. ■— Paul en Mimie. Een liefdedaad en wat die

uitwerkte.

1190. — Mevr. Hanne, 2 deelen.

Sluiten