Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1-219. Lapidoth, F., Vrij?

1220. Laval, L. de. Maria de Medicis, een gesch. u. h. tijdvakd.

regeering v. Lodewijk XII enz. 1610 —1642, 3 d.

1221. Leent, F. H. van, Een Varensgezel, in dagen van

woeling en strijd.

1222. — De Vluchteling in 't gebergte.

1223. Legonde, Tooneeltjes uit het familieleven.

1224. Leighton, R., Olaf de Roemrijke.

1225. Leij, S. van der, Uit mijn practijk en andere Nov. 1^26. Lemnius, W., De Kanselier.

1227. Lemon Mark. Een onbezonnen Huwelyk, 2 deelen. 12-28. Lennep, J. van, De pleegzoon, een verhaal, 1 deel.

1229. Elizabeth Mus. Een taf. uit de l<e eeuw, 1 d.

1230. — De roos van Dekema. 1 deel.

1231. — Onze Voorouders. 3 deelen. j/232. — Verspreide opstellen.

1233 Vier verspreide verhalen en levensschets van

Mr. J. van Lennep.

1234. Levatie, F., Aan den afgrond.

1235. Leven om leven. Door de schrijfster van John Halifax,

2 deelen.

1236. Levensstormen. Herinneringen aan den rand des giafs,

door Johannes.

1237. Levensstrijd en levensvreugde. Een verhaal, 2 dln. 1238*. Lever, Ch. O., Donokee. Een Iersch volksverh. 2 dln.

1239. Tonij Butler, naar het Eng. 2 deelen.

1240. Lewiss, De geheimen van den toren van St. .Johannes

of de tempelridders, 2 deelen.

1241. —- Mr. H., Verstooten, 2 deelen.

1242. Licht en schaduw uit het studentenleven, 2 dln.

1243. Lie, Jonas, De Loods en zijn vrouw. Een verhaal uit

Noorwegen.

1244. — Gescheiden.

1245. — Booze geesten.

1246. Liefde en eer.

1247. Liefdes avonturen der ex-keizerin Eugenie v.Franknjk.

1248. Lietong, G., Zijn beschermengel.

1249. Lijnch, L., Een stout stuk.

1250. Lilah, De, Gecompromiteerd.

1251. Limburg, Brouwer, P. van, Het leesgezelschap te

Diepenbeek.

Sluiten