Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1478. Mühlbach, L., De groote keurvorst en zijn tijd, 5 d.

1479. — Prinses Tartarof, dochter eener keizerin, 2 d.

1480. — Nieuwe verborgenheden van Berlijn, 4 d.

1481. — Aartshertog Johann en Metternich, gesch.

roman, 3 deelen.

1482. — Andreas Hoffer, geschiedk. roman, 3 deelen.

1483. — Berlijn en Sanssouci of Frederik de Groote en

zijne vrienden, 4 deelen.

1484. — Frederik de Groote en zijne broeders en zus¬

ters, 6 deelen.

1485. — Keizerin Josephine, 2 deelen.

148»i. — Aartshertog Johann als rijksbestuurder, 3 d.

1487. — John Gotzkewskij of Frederik de Groote en

zijn koopman, geschiedk. roman, 2 deelen.

1488. — Historische levensbeelden, 3 novellen.

1489. — De hertog van Bielitz, historische novelle.

1490. — Napoleon in Duitschland, I.Restatten Jena,2d.

1491. — III. Napoleon en prins Blucher, 2 deelen.

1492. — IV. Napoleon en het Weener-congres, 2 dln.

1493. — Duitschland in woeling en strijd, 8 deelen.

1494. — De laatste levensdagen van Katharina II.

1495. — Graaf Benjowskü, 2 deelen.

1496. — Historische novellen.

1497. — Parijs in brand of de waanzinnige harpspeel¬

ster, historisch geschetst, 4 deelen.

1498. — Eva, naar het Hoogduitsch, 2 deelen.

1499. — Frederik v. d. Paltz, Koning van Bohemen en

zijne regeering, geschk. rom. uit het begin van den dertigjarigen oorlog, uit hetDuitsch, 3 d.

1500. — Keizer Wilhelm en zijn tijdgenooten, naar het

Hoogduitsch, 5 dln.

1501. — Keizer en Paus, uit het Hoogduitsch.

1502. — Keizer Ferdinand I en zijn tijd, hist. rom. 5 d.

1503. — Solferine, historische roman, 3 deelen.

1504. — Kerkvorsten en wereldl. vorsten, hist. rom. 3 d.

1505. — In de groote wereld, rom. verhaal uit de Hoo-

gere standen, 2 deelen.

1506. — Teekeningen met de pen op reis naar Zwit¬

serland, 2 deelen.

1507. — Jozef de Tweede in strijd met zijn tijd, naar

het Hoogduitsch, 2 deelen.

Sluiten