Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1889. Schmidt, Herman, De Beijersche Hiezel, en noord en

zuid, naar het Hoogduitsch 2 deelen.

1890. — Wat God doet is welgedaan of lotgevallen van

Frederik en Diederik. Voor de jeugd.

1891. — Het Bloemenkorfje. Voor de jeugd.

1892. Schobert. H., Markiezin Roza, uit het Duitsch.

1893. — Het hoogste op Aarde en een Kunstenaarsge¬

weten, uit het Duitsch.

1894. — Kunstenaarsbloed, uit het Duitsch.

1895. — Op den weg des levens, uit het Duitsch.

1896. — Door eigen schuld. Uit het Duitsch.

1897. — Eveline.

1898. Schoener, Dr. R., Hortensius, 2 deelen.

1899. Schoppel, geb. Weise, Amalia, De jodin, 2 deelen.

1900. — Het majoraat.

1901. Schorthouse, J. H., John inglesant. Hist. rom. uit den

tijd van Olivier Cromwel 2 deelen.

1902. Schrader, A., Het kruis in het bosch, naar het

Hoogduitsch, 2 deelen.

1903. — De macht van den held, 2 deelen.

1904. — De bruid van Louisiana of de blanke slavin, 2 d.

1905. — De speculanten, 2 deelen.

1906. — Julia. De laatste bede van een veroordeelde, 2 d.

1907. — De Buren of een zonderlinge samenloop van

omstandigheden, naar het Hoogduitsch.

1908. — Vrienden en Vyanden, 2 deelen.

1909. Schram, Karl,, Taf. uit het volksleven in Hongarije en

Boheme.

1910. Schraumberger, Heinrich, In het Armenhuis, n. h. D.

1911. — Vader en Zoon, naar het Duitsch.

1912. Schrijver, S., Liefde en Haat. Oorspronkelijke roman.

1913. Schroeder, W., De Smokkelaar van St. Malo. Hist. Nov.

1914. Schubin, Ossip, Naar huis terug.

1915. — Eer.

1916. — „Gloria Victus!"

1917. — Onder ons.

1918. — Sproken van Rouwe, naar het Duitsch.

1919. Schucking, L., Uit de dagen der groote Keizerin. Uit

het Hoogduitsch.

1920. — Alfred van Norrentin. Uit het Hoogduitsch.

1921. — Z\jn tweede ik.

Sluiten