Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2087. Tackeraij, M. W., Lotgevallen van Philip op zjjn weg

door de wereld, 2 deelen.

2088. — Verscheidenheden, 2 deelen.

2089. Tackeray. M. W., Het Ploertenboek en andere schetsen.

2090. Taylor, Bajjard Hannach Thuiston, of de emancipatie

der vrouw. Rom. uit het Amerik. leven, 2 d.

2091. Taylor, G., Clijtia. Hist. rom. uit de 16e eeuw. Uit

het Hoogd. 2 deelen.

2092. — Antinous.

2093. Temme, J. D. H., Donkere wegen, tafereelen uit de

werkelijkheid.

2094. Terburg, Berta.

2095. Ternou, Karl, De Tamboer van Wörth, hist. verh.

uit den Duitsch-Franschen oorlog, 4 dln.

2096. Terwen, J. L., Olijmpia, Pramiere of Z. Carolina in

1861, 2 deelen.

2097. Thijm, C. Alberdink, In een dag verwelkt.

2098. — De huistiran.

2099. — Idealen, 2 deelen.

2100. — Een vorstelijke doornenkroon.

2101. — Een koninklijke misdaad.

2102. — Vera.

2103. — Anka Valisco.

2104. — Verwoest leven, ware geschiedenis uit onze

dagen, 2 dln.

2105. — Boven den afgrond, 2 deelen.

2106. Thomas Thü'rnau, 3 deelen.

2107. Thomson, L. M. P., Weduwnaars en weduwen, 2 d.

2108. Thorn, Ismay, Een vroolyk Viertal, vrij n. h. Eng.

2109. Thornburg, W, De boekaniers of de beheerschers van

den Oceaan, 2 deelen.

2110. Tittman, C. E., Kan de vrouw alleen staan, 2 dln.

2111. Tolstoi, Lio Katia.

2112. — Jeugd en jongelingsjaren.

2113. Toussaint, A. L. G., Media Noche. Een taf. uit den

Nümeegschen vredehandel 1678, 2 dln.

2114. — Een kroon voor Karei den Stouten.

2115. — Het huis Honselaarsdü'k, 2 deelen.

2116. — Het huis Lauernesse, 2 deelen.

2117. — Levjcester in Nederland, 4 deelen.

2118. — Eenige schetsen.

Sluiten