Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2332. Winter Hagar, Het blauwe lint, 2 dln.

2333. Winterfeld, A. von, De vier dochters van ritmeester

Schimmelman, komische roman, 2 deelen.

2334. — Maria en de vrek, uit het Hoogd.

2335. Witt—Guizot, Mevr. de, Op de helling, naar het Fr.

2336. Witte H., Een zwerveling, 2 dln.

2337. — Anna de Ronde, 2 dln.

2338. — Alleen door het leven, 3 deelen.

2339. Witte, H., Een Philanthroop, 2 deelen.

2340. Woeniger, A. F., Cilina. Het Heidinnenmeisje.

2341. Wolterink, W. N., In vuur en stormwind. Hist. rom.

verhaal, 2 dln.

2342. Wolters, W. P., Transalpina, Novellen.

2343. — Johanna A., In den storm.

2344. Wolzogen, E. von, Freule Marie. Naar het Hoogd. 2 dln.

2345. — De kinderen van hare Exellentie.

2346. Wood, Mrs. H., Het Huisgezin der Channings. Een

verhaal, 2 deelen.

2347. — Een misstap uit jaloezie, 3 dln.

2348. Worishoffer, S., De Diamanten van den Perieaan,

tochten door Brazilië en Pera, 2 dln.

2349. — Lionel Forster de kleurling. Een geschiedenis

uit den Amerikaanschen burgeroorlog, 2 dln.

2350. — Een wederzien in Australië, 2 dln.

2351. — Galifornië, Tochten en lotgevallen van land¬

verhuizers uit het goudland, 2 dln.

2352. — Onder Zeeroovers, tochten, avonturen en ge¬

vechten in de Zuiderzee, en lotgevallen van Christenslaven in Tripolie, 2 deelen. 2853. — Gered uit Siberië. Lotgevallen van een verbannen familie, uit het Hoogd.

2354. — Onno Visser, de Smokkelaar van Norderneü-

2355. — Robbert de scheepsjongen, tochten en avont.

van een Duitsch matroos.

2356. Woude, Johanna van, Hare roeping getrouw, 2 dln.

2357. — Zijn Ideaal, 2 deelen.

2358. — Verwante zielen.

2359. — Tom en ik.

2360. — Het bosch van groot Vredenstein en andere

Verhalen.

2361. — Hollandsch binnenhuis.

Sluiten