Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236*2. Woude, Johanna van, De schoonste gaven der wranw.

2363. — Een verlaten post.

2364. — De geschiedenis van een kind.

2365. — "Van de Muziek des levens.

Y.

Yeats, S. Levett, Eerloos, 2 deelen.

Yonge, Mis?, Rachel Curtis, 2 dln.

— Het huisgezin van Doctor May of de Madelievenkrans, 3 dln.

— De vrienden van den Docter, 2 dln.

— De twee voogden.

— Hoop en vrees, 2 dln.

— De verloren titels, en J. F. Smith, eene Koningin.

— Lady Hester en het huis Danvers.

— Henry Langford. Een verhaal.

— De erfgenamen van Redeliffe, 2 dln.

— De Spelbrekers.

— Liefde en leven. Een oude geschiedenis in het kleed der 18e eeuw, 2 deelen.

— Miss C. M., De Weezen van den Predikant, of kracht naar Kruis, naar het Eng. 4 dln.

— Anna, Het geheimzinnige Huwelijk, door de Schrijfster van de verloren titels, 2 dln.

— Het Spookhuis en zijne bewoners.

z.

2381. Zacconne, P., De Koerier van Lyon, naar het Fransch.

2382. — De hertogin d' Alvarês. rom. n. h. Fr.

2383. Zedwitz, E. von Wald, De dochter van den Spion.

2384. — Dora's offer, naar het Duitsch.

2385. Zeeman, H., La Tisba of de schoone Venetiaansche

tooneelspeler.

2386. — De gunsteling of drie dagen uit de regeering

van Maria, Koningin van Engeland.

2387. Zegers de Beül, H. Z., Op 'tAverenk, roman. 2368. Zeggelen, W. J. van, Luimige verhalen.

2389. Zes maanden in een klooster, verhaal van hetlyden en de lotgevallen van Rebecca Theresia Reed.

2366.

2367.

2368.

2369.

2370.

2371.

2372.

2373.

2374.

2375.

2376.

2377.

2378.

2379.

2380.

Sluiten