Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86. Anerbach, Te hnis.

1463. » Meester Bieland.

1326. » Het nest aan den spoorweg.

1319. » De lummel uit Amerika.

B.

1635. Jiakker Korjff-Hoogeboom, Taco Vaalsma. 2 dln.

2191. » Haar adel. 2 dln.

1914. » Dora. 2 dln.

1458. » Een jongste zuster. 2 dln.

1485. » Augusta's roeping. 2 dln.

2485. » Meta. 2 dln.

1938. Balen, H. van, Het gebeim van het huis.

2056. » Donna Carmen.

2420. Bang, Herman, Onder het juk. Uit 't Deensch.

2357. Barret, Olga's misdaad.

2667 . Barrie, J. M., De kleine dominee.

1599. Barrili, Als een droom, uit het Italiaansch.

1958. » De bergbewoonster.

2106. Bauer, Rhona.

93. Beckmann, Een huisgezin uit den aanzienlijken stand. 2 dln.

1717. Beekman, Hollanders in politiek en uniform.

557. Beets, N., Camera obscura d. Hildebrand. 1890. » Na vijftig jaar. Noodige en overbodige ophelderingen van de Camera obscura. 2294. » Poëzie in woorden en andere opstellen.

94. Begin, Het, van het einde of de voorbereiding tot den veldslag van Waterloo.

97. Beleg, Het, van Parijs, door een Parijzenaar. 99. Bell, Acton, De bewoonster van Wildfelhall. 2 dln. 100. Bell, Currer, Jane Eyre of het leven eener gouvernante. 2 dln.

101 • » De pastorie, de fabriek en de hofstede. 3 dln. 102. » Villette. 3 dln.

2405. » Jane Eyre of de wees van Lowood. 2247. Bellamy, Edw., In het jaar 2000. Uit het Engelsch.

Sluiten