Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2813. ffobbes, J. O., Een modern huwelijk. 2321. Hocking, Silas K., Haar Benny. Naar 't Engelsch. 1755. Ilodgctts, Odin's kampvechter.

561. Hoek, Wat er werd van de kinderen van Bellevue. 2 dln.

562. » Nina en Betsy.

563. » Bernard Robelius. 2 dln.

564. » Jan Beitel, een kinderhuis-jongen.

565. » Agathe. 3 dln.

566. » Louise van der Heide en herinneringen

eener moeder. 2 dln.

569. » Bijna gelukt.

570. > Marie.

1285. Hoeve, A. H. van der, Fierheid adelt. 2 dln.

1515. » Prederik's grootvader.

1523. Hoeve, G. J. v. d., Stomme Goden.

1355. » Het vervloekte huis.

1475. » Een zonnetje in huis. 2 dln.

1478. » Marie.

2479. » Een lastig perceel.

2687. y Arkadië.

582. Hoëvell, van, Uit het Indische leven.

571. Hofdijk, Het gouden kruis (A. C. 780—820).

572. » De heidenpriester van Harrago. 2 dln.

573. » Historische landschappen.

574. » Het Nederlandsche volk, geschetst in de

verschillende tijdperken zijner ontwikkeling. 1725. (Hogendorp, F. van), Haagsche omtrekken d. Damas. 2178. llolda, Berenice's huwelijk. 2 dln.

Holland, Jan, Zie Vitringa, A. J.

1493. Hotlidee, Etsen naar het leven.

1805. Holmes, Betsy. 2 dln.

575. Holtei, v., De kleerenmaker. 2 dln.

576. Honig, Truydeman en zijn wijf; eene Westfriesche

novelle.

578 » De jonkvrouw van Sonnevelt of de aanslag

op Amsterdam in 1650. 2 dln.

579 » De Hollanders in Braziliü. 2 dln.

3

Sluiten