Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2301. Hees, C. F. van, Hollands ontrouw. Hist. rom. verbaal. 2 dln.

2377. » Leopolds zoon.

2522. » De volkscomponist.

1429. Rees, Richard van, Marie van Doornweerdt. 2 dln.

900. Rees, W. A. van , Herinneringen uit de loopbaan van

een Indisch officier. 2 dln.

901. » Toontje Poland, voorafgegaan door eenige

Engelsche typen. 2 dln.

902. » Vermeulen Krieger. Tafereelen uit het In¬

dische krijgsleven. 1427. > Wijnanda.

2123. Reichenbach, von, Zijne vrouw. 2331. » Eerzucht.

2417. » Een prinses.

906. Rellstab, L., 1812. Geschiedkundige roman. 4 dln. 1660. Rémusat, Mevrouw de, Gedenkschriften tijdens haar

verblijf aan het hof van Napoleon I. 2 dln. 1801. Hennes, van, Vonken en vlammen. 2068. » Om ons heen.

2306. » Een huishouden van Jan Steen. 2568. » Menschen en dieren.

908. Rettcliffe Sr., Johan, Sebastopol. Geschiedkundige ro¬

man. 4 dln.

909. » De regeeringen en de revolutie. Historisch

romantische schetsen uit de geschiedenis deijongste omwentelingen. 2 dln. 911 • » Abd-El-Kader en de parel van Arabit'. 3 dln.

912. » Van Berlijn naar Königsgriitz. Historische

roman. 2 dln.

913. Keuter, Gedroogde kruiden. Herinneringen uit mijne

leerjaren op het land. 3 dln.

914. » Herinneringen uit mijne gevangenissen.

915. » Twee vroolijke geschiedenissen: Hoe ik aan

eene vrouw kwam.

916. » Rommelzoo samengeraapt uit den Hoogduit-

schen schotel, den Platduitschen pot en den Missingschen ketel.

Sluiten