Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2765. Samarow, Onder stillen waterspiegel.

2759. » De vloek van het kwaad. 2701. » Die goede oude tijd.

2699. » De kroon der Jagellonen. 2 dln.

948. Sanil, Mejonkvrouw La Quintinie.

2312. Sünger, Clara W. M., De roman van een rijk edelman.

949. Sauer, Kinderen des tijds. 2 dln.

2551. Savage, De gewetenlooze.

2588. » Voor leven en liefde.

2496. » Mijne officiëele vrouw.

2760. » De anarchist.

2703. » De gemaskerde Venus.

1978. Schaap, Nellie Vierhout.

952. Schaick, C. van, De Manja. Familie-tafereel uit het Surinaainsche volksleven.

2706. Schandorph, S., Wilhelm Wang's studentenjaren. 953 . Scheffel, Ekkehard. Een verhaal uit de tiende eeuw. 2 dln. 1570. Scheidius, Ernest, Ulbo Garvema. 2097. » Een eerste stap.

2029. » Een blik in de wereld. 2 dln. 2085. Scheltema, Meisjesjaren.

2600. Scherr, Johannes, Geschiedkundige schetsen.

956. Schimmel, H.J., De eerste dag eens nieuwen levens,

of Enkhuizen in 1572. 2 dln.

957. » Twee vrienden. Drie tydvakken uit een leven.

958. » Mary Hollis. 3 dln.

959 , » Het huisgezin van Baas van Ommeren. 2 dln. 960. » Sinjeur Semeyns. 3 dln. 1296. » Herinneringen.

1487. » Verzoend. 2 dln.

1575. » Generaal Bonaparte en zijn tijd. 2003. » Kapitein van de lijfgarde. 3 dln. 2052. » De vooravond der revolutie.

962. Schmidt, li., Michiel Adriaans/., de Rugter. Historische roman. 2 dln.

2329. Scliobert, Kunstenaarsbloed.

2587 . » Op den weg des levens. 2797. » Ulanenliefde.

Sluiten