Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75 4. (Sloot, AL), De jonkvrouwe van Groenenrode d. Melati van Java.

1894. » Ontmaskerd.

19^7. » Van slaaf tot vorst. 2 dln. 1669. » Miss Campbell, en andere vei-halen. 1720. » Waarheen.

1682. » Hermelijn. 2 dln.

1627. » Eigen schuld.

1264. » Fernand. 2 dln. 1320. » Fantasiün.

1488. » Gesluierde schilderij. 1974. » Nazomer.

2125. » Verdwenen. 2 dln.

2168. d De ring der grootvorstin. 2484. » Rosa Marina.

2704. » In eigen huishouding. 2767. » Prada.

2766. » In extremis.

1009. Slooten, M. van der, Hero. Geschiedkundig roman¬

tisch verhaal uit den 80-jarigen oorlog. 2 dln.

2384. Sloten, Jo van, Levenstinten. Novellen en schetsen. 2277. Slothouwer, Dr. Geruid, De familie Hendriks. 2297. » Bij de post. 2 dln.

2289. » Uit mijn jongensjaren. Herinneringen van

een gymnasiast.

2154. Smid, H. J., Licht door de wolken.

2818. Smit, A., Gelukzoekers.

2347. (Smit Kleine, F.), Mijnwerkers d. Piet Vluchtig. 1579. » Haagsche hopjes d. Piet Vluchtig.

1010. Smith, J. T., Dick Tarleton. 2 dln.

1011. » De eed eener zuster. 2 dln.

1012. » De stiefmoeder. 2 dln.

1013. » Minnigrey en de heidenknaap of de ver¬

nietigde wraakgelofte. 2 dln.

1014. t Amy Lawrence , de dochter van den vrij¬

metselaar. 2 dln. 1016. » Lotgevallen der familie Scattergood.

Sluiten