Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1038. Spindler, C., De koning van Sion. Een romantisch tafereel uit de 16e eeuw. 3 dln.

1040. » De Jezuit. Een zedekundig tafereel uit den

aanvang der 18e eeuw. 2 dln.

1041. » De jood. Een zedekundig tafereel uit het

begin der 15e eeuw. 3 dln.

950. (Spil, P. ter), Juffer Sanne d. Scato.

1037. Spill, ter, Ons kind.

1612. » Ouderentrots. 2 dln. 1852. » Stinette.

1042. Spring, 11., Vader en zoon of de verborgenheden

van Noord-Amerika.

2594 . Stamperius , De boerenknecht.

1603 . (Steinmetz , A. Chr.) , Esther Burgers d. Anna van Hage. 1622. » Fantasie en waarheid.

1043. Stephens, Mr. A. ./., Weelde en gebrek. 2 dln.

1044. » Mahaska of de wraak eener Indiaansche.

2 dln.

1501. Stern, Adel en zelfzucht. 2 dln.

1862. » De roos van Tirnovo. 2 dln. 1645. » De zwervende Humanisten. 1694. Stevenson, Goud eiland.

2482. » Bijna weggemoffeld.

1731. Stinde, De familie Buchholz. 3 dln. 1692. » De familie Buchholz in Italië. 2084. » Mevrouw Buchholz in het Oosten. 1803. » Woudnovellen.

2527. » De liederdichter.

1869. Stockton, Ons huishouden op Roerwijk. 1989. » Een liefde in Virginië. 2 dln. 2116. » Een moderne Diogenes. 2 dln. 2182. Stoffels, Hanna de heks.

1045. Stolle, F., De held van Marengo. Een geschiedkun¬

dige roman. 2 dln.

1046. » Elba en Waterloo. Geschiedkundige roman.

2 dln.

1047. » Napoleon in Egypte. 2 dln.

1500. Storch, Arthur, Godenstrijd. 3 dln.

Sluiten