Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1161. Warburton, E., William Paterson, of de Schotten

in Darie. 2 dln.

1162. » Reginald Hastings. Een verhaal uit den tijd

der onlusten van 1640. 2 dln. 2148. Ward, Robert Elsmere. 3 dln.

2322. » Miss Bretherton.

2459. » De geschiedenis van David Grieve. 3 dln.

2639. » Marcella. 2 dln.

2644. » Bessie Costrell.

2720. » Sir George Tressady. 2 dln.

1163. Warren, ó'., Godsvrucht en beproeving. 2 dln.

1164. » Verhalen.

1165. Wartenburg, Het doel heiligt de middelen. Sociaal-

politieke roman uit onze dagen. 2695. Wattez, Omer, Van twee koningskinderen.

1166. Webb, Naomi of de laatste dagen van Jeruzalem.

1167. Webber, De goudjager. Een Amerikaansche roman. 2 dln. 1170. Werner, GlUck auf!

1171. » Aan het altaar.

1172. » Verbroken boeijen.

1173. » Vineta.

1275. * Tot hoogen prijs.

1318. » Eene onuitwischbare herinnering.

1395. » Lenteboden.

1582. » Gods oordeel.

1719. » Vijf novellen.

1591. » Een held van de pen.

1685. > De geluksbloem.

1792. » Sint-Michael.

1851. » Vaderlandsliefde.

2027. » De Alpenfee.

2254. * Herbert von Falkenried.

Ook onder den titel:

2266. » Dwaallichten.

2520. » Vrije baan.

2801. » Fata morgana.

1174. Werther, Emancipatoria. 2 dln.

1888. Westhoff, Tweeërlei erfenis. 2 dln.

Sluiten