Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenis en levensbeschrijving.

180 A. J. Multatuli.

78 Andriessen, F. J. 1870 of do str\jd tusschen twee

(groote volken.

146 B tisem, N. C. Mannen v. beteekenis in onze dagen

394 Been, Joh. H. Een Zeemanszoon uit de 17e eeuw.

291 Brink, Dr. J. tan De opstand der Proletariërs. 29a „ t Slachtoffers en helden der Fransche

(Revolutie.

17 Elberts, A. Geschiedenis vanNederl. 1648-1750.

128 Hartug, Dr. J. De Patriotten en Oranje.

2 Hofdijk, W. J. De strijd onzer vaderen tegenSpanje.

40 Keiler, G. Het belegerde Parijs.

16 Kepper, G. Worstelstrijd in de Vorstenlanden.

263 Leclercq, Emile Geschiedenis van het Fransche

(Keizerrijk.

85 Lennep, Mr. J. van Onze Voorouders. 102 „ n h ti Beroemde Nederlanders. 124 , „ „ „ De Geschiedenis van Nederland,

1648-1750.

284 Motlev), John Lothrop De opkomst der Nederl.Republ.(4d.) 299 Streckfuss, Adolf De geschiedenis der wereld.(11 dln.) 234 Thiers, A. Consulaat en Keizerrijk. (5 dln.)

20 Winckel, L. F. A. Militaire loopbaan van de Luit.-Gen.

(Karei v. d. Heyden. 50 Ham en Sedan. (3 dln.)

13G Het leven van Z. M. Willem III.

gezondheidsleer.

330 Allebé, G. A. N. De ontwikkeling van het kind. 60 Gapellc, H. van Leven en gezond zijn.

327 Luchtmans, Dr. G. Schoolgeueesk. en Volksgezondh. 409 „ Een blik in de Geneeskunde der

(toekomst.

Sluiten