Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCH.

AFRA.

Eenvoudige Schets der Theosophie. VII, I *) ANDERSEN.

Winteravondvertellingen. VII, 58

ARNOLD (EDWIN).

Het Licht van Azië. II, 30

Het Licht der Wereld. n, 32

BESANT (ANNIE).

Vier Voordrachten. IV, 23 en 37 Tweede reeks voordr. over Theosofie.

Levenstoestanden na den Dood. VII, 15

De zeven Beginselen. VII, 16

Reincarnatie. VII, 17

De Dood en daarna. VII, 18

Karma. VII, 19 en 66

De Mensch en zijne Lichamen. VII, 20 en 71 De Oude Wijsheid.

BLAVATSKY (H. P.).

De Stem van de Stilte. I, 1

Zeven Stanzas van Dzyan. VII, 50

BLECKMANN.

De Pest. v> 2 5

BOREL (HENRI).

De Chineesche Philosophie. V, 17—18

*) De Romeinschc cijfers geven het nummer van de plank, de gewone cijfers het nummer van het bock op die plank aan. Twee boeknummers waartusschen het woordje "en" staat geven aan dat van het werk twee exemplaren voorhanden zijn; twee nummers door een streepje (—) verbonden geven aan dat het werk uit meer dan een deel bestaat.

Sluiten