Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat echter nog algemeener is dan het verlangen een boek zoo goedkoop mogelijk, dus met de hoogst mogelijke korting, te bekomen, dat is de wansmaak van het publiek. Niet, wat de lectuur betreft, want er wordt veel gelezen, meer dan vroeger, dank zij de toenemende ontwikkeling — maar wat het boek aangaat. Men koopt een boek, dat men noodig heeft, hetzij voor studie, hetzij om het als ontspanning te lezen, maar, dit eenmaal geschied, wordt het opzij gelegd, uitgeleend, weggegeven, — in 't kort, men kijkt het niet meer aan.

Ja, — er zijn bibliomanen, die het boek slechts wenschen te bezitten, om het in hun kast te zetten, die er niet aan denken, het te lezen: zij hebben geen tijd daarvoor noch lust! x) Bij hen is de liefhebberij voor boeken tot eene ware manie geworden ; ze zijn de slaven van hun verzamelhartstocht. Ze zijn even erg als de gierigaards, die hun geldstukken slechts verzamelen met het doel zich in den aanblik van het blinkende zilver, het glanzende goud te vermeien, en wier eenige muziek is de klank der schijven.

Andere dwazen besteden sommen aan een boekje, of een onbeduidend pamphletje, dikwijls van zeer scabreuzen inhoud, alleen om het mooie bandje; ze schamen zich als fatsoenlijk mensch dergelijke lectuur in hun boekenkast te hebben, en zijn verplicht het zorgvuldig weg te sluiten. Men spreekt spottend over den dwazen tulpenhandel, maar is het tegenwoordig niet even zoo als vroeger ?

Geene plaatsing voor de boeken.

De boeken houden van ruimte, en die ontbreekt, helaas ! in de tegenwoordige burgerwoningen. Voor deuren en vensters wordt gezorgd,maar aan kasten denkt men niet,

Het is met de boeken als met het linnengoed : ze

1) Een collega van den bewerker dezer causerie vroeg mij eens of ik zeker boek zou wenschen te bezitten. „Jawel", was mijn antwoord, „maar voorloopig niet, ik zou niet weten wanneer ik den tijd vond het te lezen." Twee oogen als die van den hond uit Andersen's sprookje: „O, koop jij boeken 0.11 ze te lezen???" This speaks volumes. N. v. d. V.

Sluiten