Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTAARDING VAN DE LITERAIRE CRITIEK.

Dit zijn echter niet de eenige misdaden van het dagblad tegenover het boek.

Men schrijft de crisis van het boek vooral toe aan de ontaarding van de literaire critiek. Deze soort van literatuur, die zoo gebloeid heeft, is thans verloopen, en de schuld ligt voor een groot deel bij de dagbladen. '2 W1]jG Tan keoordeeling, vermelden ze slechts opgeschroefde bizonderheden, voortgekomen uit het brein van den uitgever of den schrijver, door de toepassing van het axioma, dat men nooit zoo goed bediend wordt als door zichzelf, — mededeelingen, die met opzet het publiek misleiden moeten, evenals de reclames van finantieele maatschappijen tot uitgifte van obligatiën voor Zuid-Amerikaansche sporen of voor aandeelen in eene (meer of minder Siberische) mijn.

Het boek wordt door het dagblad behandeld als eau-de-cologne of Sunlight-zeep ; het wordt slechts tegen klinkende munt geadverteerd.

Ik ken een criticus van naam, die niet minder dan 800 francs vroeg voor een hoofdartikel in een der door hem omgekochte bladen.

Er zijn directies, die hun redacteuren verbieden den titel van een bepaald boek te noemen.

Iets dergelijks overkwam een journalist, wien men om een verslag over het Landbouwkundig Congres gevraagd had, en die den naam van den fabrikant van eene ploeg of eene zaaimachine niet mocht noemen.

Critiek, wil zij eerlijk zijn, moet ten allen tijde onpartijdig worden uitgeoefend : zonder aanzien des persoons moet het geesteskind van den auteur beschouwd en beoordeeld worden. Helaas ! Maar al te vaak geschiedt het tegendeel; de criticus plaatst zich op een standpunt, en, du haut de sa grandeur, bekijkt hij het voorwerp aan zijne voeten. ,,Er is, ja, wel wat goeds in, maar het komt ons voor, dat.... en dat" • •• ^oe dikwijls ook is niet persoonlijke welgezindf ri° i ntipatllie inleiding tot het opkammen ot afbreken van een boek, dat, ware de criticus onbevooroordeeld geweest, wellicht noch het een, noch het andere verdiende: ni eet excès d'honneur, ni cette indignite ! Het mag hier wel eens gezegd worden, dat

Sluiten