Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gargon d'auberge, et libraire et commis.

Honoré Daumier, de caricaturist, werd, toen hij in Parijs kwam, in den boekhandel geplaatst.

Chintreuil, de schilder, idem; Louis Frangais, de groote landschapschilder, was in 1838 bediende bij den boekhandelaar Menier, place de la Bourse, op een salaris van 10 fr. (sic !) per maand ; hij bleef werkzaam bij zijn opvolger Paulin, den oprichter der Illustration, en werkte daarna aan de Revue des Deux-Mondes bij Buloz.*)

En wilt gij tooneelspelers ? De volgenden zijn uwe collega's geweest : Berthelier, beroemd uit de Deux Aveuqles ; Saint Germain, de talentvolle speler, die geruimen tijd deel uitmaakte van het Vaudeville- en het Gymnase-gezelschap ; en Porei, die afleveringen van 20 centimes bij Charlieu, boekverkooper in de rue Git-le-Coeur, verkocht, vóórdat hij acteur van het Odéon-theater, en daarna directeur van den Vaudeville-schouwburg werd. jij

Onder de literators kunt gij ten slotte de volgende

opnoemen: .

Michel Massan (1800—1883), die bediende was voor hij vaudevilles schreef voor V. Dejazet, en drama s voor het Ambigu-theater. 2)

Champfleury, die een vriendschapsverbond sloot met zijn collega Chintreuil bij Edouard Legrand.

André Lemoyne, de beminde dichter der Roses d'Anlan en der Charmeuses, die lang verbonden was aan

het huis Didot.

Albert Cim, bibliothecaris der posterijen en telegrapnie en lid van de Société des gens de lettre, die bij een van zijn ooms als boekverkoopers-bediende heeft gedebuteerd.

Charles Joliet, Victor Chauvin en Emile Zola, die alle drie bediende waren bij Hachette; de beide eersten kregen zekere bekendheid, en de naam van Zola is reeds nu, zoo kort na zijn dood, klassiek.

Maar dit zijn allen Franschen, en de Nederlandsche lezer heeft recht op eenige namen van landgenooten,

1) Ueorges Lafenestre, Notice sur Francais, aan het hoofd van den Catalogue de sa vente après décès.

2) Le monde illustré, 1883, p. 304.

Sluiten