Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KATALOGUS.

AANWIJZINGEN VOOR HET RAADPLEGEN VAN Dl LIJST VAN BOEKWERKEN.

De achter de titels geplaatste letterteekens beduiden : I. Inleidende .... Werken,

E. Ethische „ ,

S. Studie ,, ,

W. Wijsgeerige ... „ , G. Geschiedkundige „

ENGELSCH.

EDWIN ARNOLI).

72. The Light of Asia. E.

ANNIE BESANT.

1. Ancient Ideals in Modern Life. S.

2. Atonement and the Law of Sacrifice. S. 303. An Autobiography. G.

3. Avataras. S.

4. Bhagavad Gita. E. W.

5. Birth and Evolution of the Soul. S.

6. Building of the Kosmos. S.

7. Death — and after ? S.

Sluiten