Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn of niet-zijn.

Men schreef November 1896. Tk was genoodzaakt, wegens vereenvoudiging van administratie in het beheer eener firma, de lucratieve betrekking vaarwel te zeggen, waarin ik, na terugkeer uit Indië, bijna twaalf jaren, naar wederzij dsch genoegen, was werkzaam geweest. Ik stelde mij, toen ik op middelbaren leeftijd als Correspondent in vijf talen werd geëngageerd, niet anders voor dan tot het einde van mijn werkkracht op mijn post te zullen zijn. Dat dit heengaan mij trof als een debacle in het groot, met het oog op een ouderdom waarop men (tenzij door een mirakel van humaniteit) geen ondergeschikten werkkring wedervindt, behoeft nauwelijks gezegd.

Goede raad was duur, eene te heroveren positie oneindig meer.

Wat nood! — zei de wereld — voor geld is wel niet alles maar iets toch te koop.

En het geschiedde in die dagen, dat Jan Karper het Jaar-verslag lezende der Uitgevers-maatschappij RiiodesoNeerlandica, gevestigd te 's Gravenoord, eene vennootschap wier operaties in hoofdzaak, om niet te zeggen uitsluitend, zich concentreeren in Zuid-Afrika, besloot deze zijn diensten aan te bieden, onder geldelijk verband.

Hoewel in den handel een groot gedeelte mijner levensjaren hebbende moeten slijten, trekken door een gymnasiale opleiding, welke ik wegens financieele omstandigheden aan eene universiteit niet mocht voortzetten, letterkundige werkzaamheden mij onwederstaanbaar aan.

Sluiten