Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als dat voor Piet de promotie tot majoor tengevolge heeft.

— Tut, tut, zoo'n vaart zal het niet loopen, zegt Verkerker geruststellend.

— Een „lijstje" van de verschillende wapens, die deelnemen aan de manoeuvres, moet er zeker van worden opgemaakt — meent Franssen — want lijstjes behoort tot een fort van mijn zaakkundigen neef.

— „Majoor" zou zeker boven de formatie zijn van de 's Gravenoordsche schutterij, die er al een heeft, of het moest wezen a la suite — beweert Glazenkamp, die inmiddels op zijn kruk is teruggekeerd.

— Wat wil zoo'n kuiken nou afweten van formatie of „elle swiete"! — roept de Jingo — ik wed, dat ie den naam van zijn grootmoeder niet kan onthouen, en dat praat van formatie en elleswiete. Dat zijn lui, die altijd —

Ping! (Jingo tot den loopjongen).

Ping! — Sloet, ga eens hooren wat meneer de directeur wil — Er zijn lui, die altijd groote woorden in der lui parlement hebben, om groot te kunnen doen — voleindigt de Jingo.

— Meneer Karper, u wordt geroepen bij den directeur.

Ah zoo! Ik geniet de eer electrisch te worden ontboden, dacht ik. Nu kom ik zeker te weten wat ik hier zal te doen hebben.

— Meneer Hengelaar, wat is er van uw dienst?

— Directeur, asjeblieft, meneer. U dient eens en voor altijd te weten waar u staat.

— Welnu, in het directie-bureau.

— Juist, meneer, als u dat maar begrijpt. En ik neem de letterlijke opvatting, die u voor een ongepaste aardigheid wilt doen doorgaan, zooals u ziet, ook als zoodanig op. En nu geen praatjes meer, want die hebben met uw engagement voor goed afgedaan. U kent het Nieuwsblad voor den

Sluiten