Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken de katalogussen van Noordkamp en van Rolters, begrijpt u!

— U bedoelt zeker voor den Standaard-Kataloog ?

— Meneer, dat wordt u niet gevraagd. U hebt eenvoudig te doen wat ik zeg, begrijpt u?

— Ik begrijp.

— Zoo, en (wijzend op de kopy) hoe zult u dat aanleggen, meneer?

— Zooals u meent, dat het moet.

Ik ontving de noodige aanwijzingen met een „Nu vooruit als een haas!" tot slot.

Met rooden inkt werd de kopy bewerkt en den drukker toegezonden. Deze arbeid scheen een doel te beoogen, want voorloopige afdrukken kwamen tot stand. Ik zeg „voorloopige", omdat evenals het Weekblad voor Zuid-Afrika, de geheele Reuzen-kataloog een wassen neus is gebleken in het eind. Van de snorkende circulaires, ter verkrijging van deelnemers in den Standaard-kataloog, moest door het drietal, Franssen, Glazenkamp en Jan Karper, een drietalige overzetting worden „samengeflanst". Ik gebruik dit woord, om reden uit de drievoudige samenflansing door den directeur een bruikbaar geheel zou worden gedistilleerd.

Onderwijl werd aan Jan Karper, tusschen de bedrijven door van den Standaard-Kataloog, de taak opgedragen van omwerking, herziening en vermeerdering van een boekwerk, eenig in zijn soort.

Wien is Raspalius' Volksgeneeskunde onbekend ? Wie heeft nooit vernomen, dat Kamfer het universeel middel is tegen alle ziekten en kwalen van het menschelijk geslacht? De editie ven 1852, onmogelijk van inhoud, onmogelijkheid van taal en stijl, werd con amore door Jan Karper onder handen genomen. Naar het zeggen van den heer Hengelaar junior, had een geneesheer voor der-

Sluiten